Ažuriranje softvera i Backup podataka Android & iPhone telefona

Ažuriranje softvera Android & iPhone telefona

Ažuriranje softvera ima višestruki značaj. Ažuriranje se obavlja i značajno je kako za operativni sistem, tako i za pojedinačne softvere. Ažuriranje znači primenu dostupnih poboljšanja i ispravki propusta za operativne sisteme i aplikacije (softvere) poput browsera, pluginova, desktop aplikacija itd.

Vaš telefon će Vas automatski upozoriti ako postoji dostupno ažuriranje softvera u roku od nekoliko dana od objavljivanja poslednje verzije softvera.

Glavni razlog zbog koga bi svako trebao da ažurira softver i preuzme poslednju instalaciju programa jeste taj što nas ona štiti od neželjenih propusta i upada. Ukoliko ne ažuriramo novi softver, stariji softver će i dalje imati iste greške i iskoristive rupe u kodu koji dopuštaju hakerima i cyber kriminalcima da zloupotrebe navedene propuste.

Kao što su provajderi softvera brzo pronašli načine za popravljanje ranjivih rupa u svom softveru, hakeri su pronašli nove načine da da ospore bezbednost i zaštitu podatka. Navedena trka oko zaštite potrošača smatra se igrom mačke i miša na tržištu telekomunikacija, i koliko god provajderske kuće bile ažurne po pitanju unapređenja svojih softvera i predupređenja bilo kakve zloupotrebe, važno je ažurno je ažurno instalirati sofver i zaštiti se koliko god je to moguće.

Ažuriranje, takođe, donosi veliki broj ispravki i unapređenja u sisitemu kao što su nove opcije, uklanjanje zastarelih opcija, ažuriranje drajvera, ispravljanje bagova i što je najvažnije – ispravku bezbednosnih propusta koji su otkriveni. Dakle, ažuriranja služe da poprave ili poboljšaju softver koji koristite.

 

Backup podataka Android & iPhone telefona

Backup odnosno vraćanje podataka i/ili spašavanje podataka sa mobilnog telefona se javlja u dva slučaja:

  • prvi slučaj, kada se javi kvar telefona čija je popravka nemoguća odnosno kada je dijagnostika kvara takva da oštećenjenje nije moguće ukloniti ili je prosto neisplativo; i

 

  • kada želite da svoje podatke prebacite sa postojećeg uređeja na neki drugi (prebacivanje podataka sa Androida na iPhone, sa iPhone telefona na Android, ili Windows telefon ili u bilo kojoj drugoj varijaciji).

 

Radimo ažuriranje softvera i backup podataka svih navedenih modela telefona:

Ažuriranje softvera iPHONE telefonaBackup podataka iPHONE telefona
Ažuriranje softvera ALCATEL telefonaBackup podataka ALCATEL telefona
Ažuriranje softvera  NOKIA telefonaBackup podataka NOKIA telefona
Ažuriranje softvera  SAMSUNG telefonaBackup podataka SAMSUNG telefona
Ažuriranje softvera  SONY XPERIA telefonaBackup podataka SONY XPERIA telefona
Ažuriranje softvera  HTC telefonaBackup podataka HTC telefona
Ažuriranje softvera LG telefonaBackup podataka LG telefona
Ažuriranje softvera  HUAWEI telefonaBackup podataka HUAWEI telefona
Ažuriranje softvera  MOTOROLA telefonaBackup podataka MOTOROLA telefona
Ažuriranje softvera  ZTE telefonaBackup podataka ZTE telefona
Ažuriranje softvera  BLACKBERRY telefonaBackup podataka BLACKBERRY telefona

 

Cene usluga ažuriranja softvera i backup podataka možete proveriti putem telefona:

  • 011 7470 544 i/ili 066 286 889 ili
  • nas  posetite na adresi Braće Srnić 23a, lokal 49; Tržni centar Medaković 3.

 

Takođe, možete poslati upit za brzu proveru cene putem prikazanog formulara i u najkraćem roku dobićete povratne informacije.